Utsmykninger

ILLUSTRASJON DIKTSAMLING TIL ODDVAR RAKENG

UTSMYKNING HYTTE HAFJELL, ØYER 2015

PELLEKROA, PELLESTOVA 2019

PELLESTOVA 2014

TYRILI, LILLEHAMMER

FYLKESMANNEN I OPPLAND